TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türk kompaniýasy

Hytaý ABŞ-dan ozdurdy

Bu ýyl dünýäniň iň uly kompaniýalarynyň sanawynda düýpli üýtgeşmeler boldy. 30 ýyl ozal hatda 1 kompaniýasy hem sanawa goşulmadyk Hytaý şu ýyl ABŞ-dan öňe geçdi....