TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türk aşhanasy

Burger şekilli pahlawa

Baş Redaktor
Pahlawa (baklawa) diýlende, ilkinji göz öňümize Türkiýe Respublikasy gelýär. Bu ýurduň köp ýerinde bu görnüşdäki süýjüligiň dürli görnüşleri taýýarlanýar. Olaryň sada, içiň maňyzly we beýleki...

Şerbetli keksiň taýýarlanyş usuly (ıslak kek)

Ata Watan Eserleri
Türk aşhanasynyň ýüz öwrüp bolmajak şerbetli süýjüliginiň taýýarlanyşy barada gyzyklanýan bolsaňyz gerek. Bu tagamyň taýýarlanyşy barada size gysgaça maglumat bermegi makul bildik. Ilki bilen gerek...