TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türgen

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek buýsançlaryny...

Habib ýylyň dünýä sport ýyldyzy saýlandy

Ata Watan Eserleri
Taryhda adyny altyn harplary bilen ýazdyran dünýä belli UFC guramasynyň russiýaly söweşjisi Habib Nurmagomedow, “BBC Sports Personality” tarapyndan ýylyň dünýä sport ýyldyzy diýip saýlanyldy. 32...

Tennisiň ägirtleri belli boldy

Baş Redaktor
Tennis sporty boýunça “US Open” çempionatynyň erkekleriň arasynda final duşuşygy geçirildi. Final duşuşykda Dominik Tim bilen Aleksandr Zwerew garşylaşdylar. Duşuşyk umumy hasap boýunça 3:2 hasaby...

Birbada 3 rekord goýdy

Ata Watan Eserleri
Şweýsariýaly akrobat Freddi Nok pandemiýa günlerinde Alp daglarynda birnäçe gezek çykyş edip, 3 müň metr beýiklikdäki çykyşy bilen şol bir wagtyň özünde 3 sany rekord...

Olimpiýa oýunlaryna hukuk gazanan türgenler indiki ýyl oýunlara gatnaşarlar

Ata Watan Eserleri
Halkara Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Tomas Bah 2020-nji ýylda geçirilmegi göz öňünde tutulyp, ýöne yza süýşürilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazanan türgenler 2021-nji ýylda Olimpiýa oýunlaryna...