TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

trendyol.com

Hususy telekeçileriň dykgatyna: Pensiýa gatançlary

Baş Redaktor
«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler, hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi amala...

Kiçi we orta telekeçilige 10 million dollarlyk maliýe goldawy: COVID-19

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde halkara we sebit maliýe düzümleri bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga, ýerli haryt öndürijileri goldamak boýunça berlen...