TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Towşan eti

Towşan etiniň peýdalary

Towşan eti  ak görnüşine bölünýär. Sygyr etinden, göle etinden, guzydan, towuk etinden has peýdaly hasaplanýar we bedene 90% -den gowrak täsiri bar. Towşan eti gülgüne...