TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tomsuň yssy howasy

Günden goranmak möhümdir!

Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk ýagdaýymyza has ünsli bolmagy talap edýär. Şonuň üçin hem lukmanlar jöwzaly tomusda şu aşakdaky kadalary hökman berjaý etmegi maslahat...