Tag : Tomas Edison

SIZDEN GELENLER

“Meşhur Şowsuzlar” Maksatlar birigip, myradyňa gowuşýar

Bu “meşhur şowsuzlar” edebiýat çeşmelerinden, kitaplardan hem-de internet torlaryndan ýygnalyp, Size “Maksatlar birigip, myradyňa gowuşýar” atly bäsleşige gatnaşýan makalamda görkezjekdim, emma gyssagly ýazylansoň indi aýratyn...
SIZDEN GELENLER

Kino sungatynyň döreýşi

Ata Watan Eserleri
Kinematograf sözi fransuz “Cinematographie” sözünden gelip çykýar. Bu söz hem iki sany Grek sözleriň birikmesinden, ýagny “Cinema (Kinema – hereket) + graphe (Graphein – ýazmak)”...