TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tokio şäheri

Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan gatnaşjak türgenler belli boldy

vepa
Dzýudo boýunça halkara derejeli sport ussady Gülbadam Babamuradowa, agyr atletikaçylar Hojamuhammet Toýçyýew, Öwez Öwezow, Rejepbaý Rejebow, Polina Gurýewa, Kristina Şermetowa, ýeňil atletikaçy Mergen Mämmedow, suwda...

Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine başlanar

25-nji martda Tokio şäheirnde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine başlanar Ol Fukusima prefekturasyndaky futbol meýdançasyndan badalga alar. Tokionyň Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň habar bermegine...

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky gatnaşyklar berkeýär

30-njy aprelinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-ýapon komitetiniň işiniň çäklerinde wideo-konferensiýa arkaly gepleşikler geçirildi, oňa Komitetiň başlyklary, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow we «Itoçu Korporeýşn»...

Tokio Olimpiýa oýunlarynyň yza süýşürilmegi takmynan 2,7 milliard dollar bolar

Şu ýylyň tomsunda Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan Olimpiýa oýunlary koronawirus sebäpli 1 ýyl yza süýşürildi. Ol hem birnäçe ýüz million goşmaça...

Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlary gijikdirilýär

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýada geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň alawy Gresiýadan Tokio şäherine gelendigine garamazdan, häzirki wagtda bu oýunlaryň dünýädäki käbir sebäplere görä yza süýşürilmegine getirdi. Bu ýerde diňe bir...