TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TOHU-nyň mugallymy

Armyt toşaby

Toşap biziň ýurdumyzda hem iň köp iýilýän iýmitlerden biridir. Her m]wsxmde Öýde taýýarlanýan toşabyň tagamy beýleki önümlerden tapawutlydyr. Şol sebäpli saçakda köplenç toşap kemçilik etmeýär....

Öýde ösümlik güllerini saklamagyň peýdalary

Ösümlikleri öýde saklamak owadan bezeg döretmekden başga-da köp peýdalary bar. Bu peýdalaryň iň möhümi, howany arassalamagydyr. Öýde we ofis mebellerinde we pollarda ulanylýan himiki üýtgäp...

Ekinleriň hatarara toprak bejergisi

Hatarara bejergiler gowaça, şugundyr, mekgejöwen, gök-bakja ýaly ekinleri ideg etmekde geçirilýar. Oba hojalykda hatar ara bejergi işleri geçirilende kultiwatorlaryň dürli kysymlary ulanylýar. Meselem gowaça ösdürip...