TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Togan Oral

Türkiýe Respublikasynyň milli jebislik güni

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynda we döwletiň daşary ýurtlardaky wekilhanalarynda 15-nji iýul Demokratiýa we milli jebislik güni mynasybetli dabaralara guraldy. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy hem bu babatda dabara gurnady....

Togan Oral: Nowruz baýramy türkmen-türk dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkidýär

Täzelenişiň we gülläp ösüşiň nyşany hasaplanýan ajaýyp bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ýetip geldi. Ynsanlary birek-birege ýakynlaşdyrmakdaky, ýurtlardyr halklary ynsanperwerlik we raýdaşlyk ýörelgeleri esasynda...

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby türk we beýleki dillere terjime edildi

Lebap welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türk, arap we nemes dillerine terjime edilen «Atda wepa-da bar, sapa-da» diýen kitaby bilen tanyşdyryş dabarasy boldy. Türkmen...