TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Timelapse» goşundysy

«Google Earth» Ýeriň 37 ýyllyk özgermesini hödürleýär

Käte ýaşaýan ýerimiziň mundan birnäçe ýyl ozalky suratlary bilen häzirki görnüşini deňeşdirmegi halaýarys. Indi munuň üçin arhiw dörüp oturmagyň hajaty hem ýok. Dünýäniň iň uly...