TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tikinçi-biçimçi.

Bize okamaga geliň

Aşgabat şäher häkimliginiň 4-nji başlangyç hünär okuw mekdebi 2020-2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yg­lan edýär: Buhgalterçilik işi. Kompýuter toparyny sazlaýjy....