TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tigr Brodweýde galstuk geýýärmi?

Al Paçino 80 ýaşady

Dr.Döwran Orazgylyjov
Oskar baýragyň eýesi Al Paçino 1940-njy ýylyň 25-nji aprelinde Gündogar Harlemde (New Ýork) eneden bolýar.  Italiýan Sisiliýadan gelen  Salwatoryň we Roz Paçinonyň ýekeje çagasy hökmünde...