TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tigirleri

Oba hojalyk tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn alnar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriňýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniňnetijeliligini ýokarlandyrmak...