TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

THY yurtdışu uçuşlar

Ýene bir ýörite uçar gatnawy: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor
“Türkmenistan” awiakompaniýasy ýakynda ýene bir ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu uçar gatnawy Stambul-Türkmenabat ugry boýunça amala aşyrylar. “Atavatan-Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň alan...

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy: halkara ýörite uçar gatnawy barada

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda halkara ýörite uçar gatnawy barada habar ýerleşdirilipdir. Şol habardan görnüşi ýaly, türkmen tarapyndan alnan maglumata laýyklykda, ozal 11-nji maýda...

THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw

Şu ýylyň 15-nji maýynda “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna beren habaryna...

THY: Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 11-nji maýynda “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna beren habaryna görä,...

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri
Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 5-nji maýyndan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibine üýtgeşikler girizildi. “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçuşlaryň ugry we rejesi baradaky maglumat awiakompaniýanyň...

Kazan-Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnaw

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 1-nji maýynda “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan Kazan-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. “Atavatan-Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň alan habaryna görä, bu ýörite...

Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnaw

Baş Redaktor
Şu ýylyň 29-njy aprelinde “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. “Atavatan-Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň alan habaryna görä, bu ýörite...

Aşgabat-Moskwa ugry boýunça nobatdaky ýörite gatnaw

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda berilýän maglumata görä, şu ýylyň 29-njy aprelinde Aşgabat-Moskwa ugry boýunça nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar. “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň...

THY: Türkmenistan ugurly nobatdaky ýörite gatnaw

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Türkmenistan ugurly ýörite uçar gatnawynyň ýene-de birini ýerine ýetirmegi meýilleşdirýär. Awiakompaniýanyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýtyna beren maglumatyna görä,...

Türkiýäniň üsti bilen Russiýa gitmek mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri
Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýänyň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy şu ýylyň 22-nji aprelinde Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrýar. Bu gatnaw barada Russiýa Federasiýasynyň...