TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

The Wall Street Journal

“United Airlines” awiakompaniýasy uçýan taksileri satyn alar

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “United Airlines” awiakompaniýasy howa menziline ýolagçylary gatnatmak üçin 200 sany elektrikli uçýan taksini satyn almagy maksat edinýär. “The Wall Street Journal” žurnalynyň habaryna görä,...

Koronawirus barada film surata düşüriler

Golliwudda koronawirus barada filmiň surata düşüriljekdigi mälim edildi. Bu babatda degişli işler ýerine ýetirilip başlandy. Filmiň esasy mowzugy Hytaýyň Uhan şäheriniň lukmanlarynyň täze görnüşli koronawirus...