TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Tesla” we “SpaceX” kompaniýalary

Mask öz şäherini gurar

ABŞ-nyň “Tesla” we “SpaceX” kompaniýalarynyň esaslandyryjysy Ilon Mask öz şäherini gurýandygyny mälim etdi. Ol bu baradaky taslamasyny ýurduň Tehas ştatynda amala aşyrýar. Ilon Mask täze...

Ilon Maskyň täze maksady: uçýan ulag

ABŞ-nyň “Tesla” we “SpaceX” kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Ilon Mask täze maksatnamasyny mälim etdi. Onuň geljek ýyllar üçin öňünde goýan maksatlarynyň biri hem uçýan ulagdyr. Şonuň üçin...

“Beýni çip” taslamasyny dünýä tanatdy

“Tesla” we “SpaceX” kompaniýalarynyň baş direktory, telekeçi Elon Musk adam beýnisini kompýuter bilen birleşdirmek boýunça işini dowam etdirýär. Telekeçi bu ugurda birnäçe işleri alyp barýar....