TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tersine

Gülgüne Aýy gördüňizmi?  

Ömrüňizde, iň bolmanda ýekeje gezek, gülgüne reňkli Aýy synlapmydyňyz? Synlan bolsaňyz, şeýle mümkinçilik ýakyn günlerde ýene-de garaşýar. Synlamadyk bolsaňyz, onda 26-njy aprel gijesini deňiňizden biparh...