TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Terjime merkezi

Türkiýede bilim almak üçin – “Atavatan Danışmanlık LTD”

Baş Redaktor
Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly ýaşlara maslahat we terjime hyzmatlaryny hödürleýän we öz işini  Stambul şäherinde alyp barýan “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim...

Migrasıýa Boýunça Okuw Maslahaty

Baş Redaktor
2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna COVID-19 pandemiýasynyň täsirini peseltmek” atly taslamasynyň çäklerinde...

Täze VISA kart ulanyşa girizildi : “Milli VISA”

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky  Size täze “Milli VISA karty” atly bank kartyny hödürleýär!  “VISA“ halkara töleg ulgamy bilen utgaşdyrylan bank karty.  Bankyň web...

Daşary ýurtlarda okan Türkmenistanyň raýatlarynyň iş bilen üpjünçiligi

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklary üçin daşary ýurtlarda taýýarlanmagy zerur hasaplanylýan hünärler boýunça daşary ýurtlarda okan Türkmenistanyň raýatlaryny iş bilen üpjün etmek, olaryň Sargytçy edara bilen  baglaşylýan...

Biometrik pasport almak üçin ýüz tutmanyň täze nusgasy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň web saýtynda pasport almak we çalyşmak üçin ýüz tutmanyň täze nusgasy ýerleşdirildi.  Täze nusganyň ýerleşdirilen linkinde Migrasiýa ulgamynda hereket edýän kanunçylyk...

Migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.  Mejlisde Türkmen Lideriniň gol çeken Permany bilen Mergen...

ABŞ-da talyp hakly bilim: Ylmy işgärler üçin Fulbraýt maksatnamasy

Baş Redaktor
Fulbraýt maksatnamasy resminanmalary Daşary ýurtly ylmy işgärler üçin esasy Fulbraýt maksatnamasy, Görnükli ylmy işgärler we hünärmenler üçin Fulbraýt maksatnamasy we Ýaş mugallymlar üçin Fulbraýt maksatnamasy...

Türkiýedäki Türkmenistanlylar üçin HES kodu nireden alynýar?

Baş Redaktor
Häzirki wagtda Türkiýede bilim alýan we dürli sebäpler bilen Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlylar üçin HES kodu diýlip bilinýän Hayat Eve Sığar (Durmuş Öýe Sygar) koduny nähilli ...

Türkiye ve Türkmenistan arasında Tercüme Köprüsü

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistan ve Türkiye arasında tercüme köprüsü görevini üstlenen, Türkmence, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Özbekçe tercüme işlerini kısa sürede ve kaliteli yapan Atavatan Tercüme Bürosu öğrencilere...

Amerikanyň Birleşen Ştatlary :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Dr.Döwran Orazgylyjov
“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň...