TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tercüme hizmetleri

Frazeologizmler/phrasal verbs ýa-da Durnukly söz düzümleri

Baş Redaktor
Bu çykyşymyzda biz iňlis diliniň frazeologizmleri barada giňişleýin durup geçmekçi. Başda frazeologizm barada düşündiriş berýäris. Phrasal verbs-ler üçin şu ýere basyň! 1. Dil biliminde durnukly...

Sowgatly Tankyt: Biz tankydy halaýarys

Baş Redaktor
Belki-de şu wagta çenli sowgatly tankyt barada eşitmedik bolup bilersiňiz! Biz sowgatly tankydy yglan edýäris. Mälim bolşy ýaly, www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan esaslandyrylýan “Makul Sözlük” platformynda...