TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ter önümler bilen üpjün etmek ýyladyşhana hojalyklarynyň öňünde wezipe bolup durýar.

Ýyladyşhanalaryň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar

Ata Watan Eserleri
Asly nurdan dörän türkmen halkymyzyň her biriniň kalby hormatly Prezidentimize, Gahryman hem Mähriban Arkadagymyza bolan çäksiz alkyş sözlerine ýugrulandyr. Arkadag Prezidentimiz “Döwlet adam üçindir!” diýen...