TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tennis

Tokio Olimpiýa oýunlary: umumy maglumatlar we täze üstünlikler

Dünýäniň iň abraýly sport ýaryşy bolan XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary resmi taýdan başlaýar. “Discover Tomorrow” şygary bilen geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy Ýaponiýanyň milli...

Öz ýurdunda çempion boldy

Dünýä belli ispaniýaly tennisçi Rafael Nadal Barselona şäherinde geçirilen tennis boýunça “ATP 500” ýaryşynyň ýeňijisi boldy. Final duşuşygynda Nadal gresiýaly tennisçi Stefanos Sisipasa bilen duşuşdy....

Aşgabatda Dewisiň Kubogy boýunça halkara tennis ýaryşy geçiriler

2021-nji ýylyň 6-12-njy sentýabry aralygynda ýurdumyzyň Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis Toplumynda Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň IV sebitleýin toparynyň Dewisiň Kubogy atly ýaryşynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär....

Aşgabatda Dewisiň Kubogy ýaryşy geçiriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda Tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň tapgyry geçiriler. Bu barada hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekdi. Şol resminamada...

Gyşgaça sport täzelikleri… Iň çalt geçirilen gol

“Milan” futbol topary Italiýa“Seriýa A” çempionatynyň 13-nji tapgyrynda myhmançylykda “Sassuolo” futbol topary bilen garşylaşdy. “Milan” toparyň hüjümçisi Rafael Leau, Italiýa “Seriýa A” çempionatynyň taryhynda iň...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

Ata Watan Eserleri
“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda...

Rollan Garros başlaýar

Tennis sporty boýunça möwsümiň soňky “Uly tuwulga” ýaryşy bolan “Fransiýa Açyk çempionaty” (Roland Garros) geçiriler. Gurama öz beýanynda täze koronawirus epidemiýasy sebäpli tomaşaçylaryň sanynyň çäklendiriljekdigini...

Tennisiň ägirtleri belli boldy

Baş Redaktor
Tennis sporty boýunça “US Open” çempionatynyň erkekleriň arasynda final duşuşygy geçirildi. Final duşuşykda Dominik Tim bilen Aleksandr Zwerew garşylaşdylar. Duşuşyk umumy hasap boýunça 3:2 hasaby...

Tennis dünýäsiniň geň wakasy: ýyldyz tennisçi kowuldy

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda sportuň tennis görnüşi boýunça ABŞ-nyň “Açyk çempionaty” geçirilýär. Eýýäm ençeme ýyllardan bäri bu ýer ýatdan çykmajak wakalara baýdyr. ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde geçirilýän “Uly...

Dünýäde iň gymmat şypahana

vepa
Ýewropadadyr öýdüp pikir edýärsiňizmi? Asla, beýle däl. Ol biziň öz yklymymyzda ― Aziýada. Has takygy, Filippin adalarynda dünýäde iň gymmat şypahana açylyp, ulanmaga berildi. Bu...