TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tendo şäheri

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ýaponiýa sapary tamamlandy

vepa
2019-njy ýylyň 27-nji martynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ýaponiýa saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Mejlisiniň Türkmen-ýapon parlamentara dostluk toparynyň başlygy, Ahal welaýatynyň häkiminiň...