TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

telekeçiler

Öýsüz haýwanlara kömek edeliň!

vepa
«Rysgal», Paýdarlar täjirçilik banky weterinariýa hassahanasynyň gurluşygyna maddy haýyr-sahawat goldawyny bermek isleýänler üçin ýörite 23205934173865610135000 belgili hasaplaşyk hasabyny...