TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

telekeçi

Nýu-Ýork uniwersitetinde Teýlor Swift öwreniler

Ata Watan Eserleri
Nýu-Ýork uniwersitetiniň “Clive Davis” instituty 2022-nji ýylyň ýaz möwsüminden başlap Teýlor Swift hakda leksiýa berlip başlanýar. Bu okuwda Swiftiň sazanda, telekeçi, aýdymçy we pop nyşany...

Telekeçiler birža söwdalaryna gatnaşmazdan eksport edip biler

Baş Redaktor
Döwlet  eýeçiligine degişli bolmadyk ýuridik şahslar we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler bellenen kada laýyklykda harytlary eksport etmek...

Telekeçilere Germaniýada okamak mümkinçiligi

Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi Ger­ma­ni­ýa Fe­de­ra­tiw Res­pub­li­ka­sy­nyň Yk­dy­sa­dy­ýet we ener­ge­ti­ka fe­de­ral mi­nistr­li­gi bi­len bi­le­lik­de, ýur­du­my­zyň do­lan­dy­ryş iş­gär­le­ri­niň hü­nä­ri­ni ýo­kar­lan­dyr­mak bo­ýun­ça okuw çä­re­le­ri­niň 2021-nji ýyl­da­ky...

Ýylyň şygaryna bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýyly “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de...

Elon Muskyň iň halaýan nahary nämekä?

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli “Tesla” ulaglary bilen tanalýan işewür Elon Musk özüniň jemgyýetçilik torundaky hasabyndaky yzarlaýjylarynyň özi baradaky uly gyzyklanma bildirilýän sowallara jogap berdi. Elon özüniň  iň...