TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tekwondo

Tokio Olimpiýa oýunlary: umumy maglumatlar we täze üstünlikler

Dünýäniň iň abraýly sport ýaryşy bolan XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary resmi taýdan başlaýar. “Discover Tomorrow” şygary bilen geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy Ýaponiýanyň milli...

“Ganly Sport” filmi bilen adygan aktýor: Wan Damm

“Durmuşda iň möhüm zat, üýtgedip bilmeýän zatlaryňyzy kabul etmegi öwrenmekdir” Žan-Klod Wan Damm. Ýaşlyk ýyllary Žan-Klod Kamil Fransua Wan Warenberg – 1960-njy ýylda Brýussel şäheriniň...