TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tehniki we medisina ugurlary boýunça diplomlarynyň Ykrary

Inženerçilik, tehniki we medisina ugurlary boýunça diplomlarynyň Ykrary

vepa
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran 1176-njy Karary bilen “Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda...