TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tebigy gazyň sarp edilişi

Gaz bermegiň kadalary kämilleşdirilýär

Baş Redaktor
Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň kadalary hem-de ýurdumyzdaky kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagyň kadalaryny kämilleşdirmegiň we döwrüň talaplaryna kybap getirmek barada alnyp barylýan işler barada Ministrler...