TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tebigy gaz

Global energiýa sarp edilişi pese gaçdy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Global pandemiýa döwründe energiýa sarp edilişi hem pese gaçty. Geçen ýyl dünýäde sarp edilen energiýa serişdeleriniň möçberi 2019-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 4,5 göterim pese gaçty....

“Mawy Altyn” we “Gara Altyn”: Ýaşyl Altynyň sarp edilişi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Dünýäde sarp edilýän energiýa serişdeleriniň möçberiniň öňümizdäki 30 ýylyň dowamynda ýyllyk ortaça 0,7 göterim ösüş bilen jemi 24 göterim artmagyna garaşylýar. Bu barada Gazy eksport...

GECF :”Mawy altyn” iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Tebigy gaz ýakyn geljekde dünýäde iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar. Bu barada Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumynyň( GECF) her ýyl neşir edilýän “GECF...

ECO-93 benzininiň eksporty artdyrylar

Dünýäde ilkinji bolup, Türkmenistanda öndürilýän ECO-93 benziniň eksport möçberini artdyrmak we bu ugurda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygyň gerimini giňetlmek göz öňünde tutulýar. Bu barada...

Eýrandan gelýän tebigy gaz pese gaçdy

Eýrandan Türkiýä iberilýän tebigy gazyň mukdary gündelik şertnamanyň üçden birine çenli azaldy. Eýranyň milli gaz kompaniýasy, “BOTAŞ”-a beren habarnamasynda gazyň mukdarynyň azalmagy üçin tehniki näsazlygy...

Gaz bermegiň kadalary kämilleşdirilýär

Baş Redaktor
Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň kadalary hem-de ýurdumyzdaky kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagyň kadalaryny kämilleşdirmegiň we döwrüň talaplaryna kybap getirmek barada alnyp barylýan işler barada Ministrler...

Global Energiýa Bazaryndaky soňky ýagdaýlar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Global energiýa bazarynyň ösüş depgini pese gaçdy. Bu barada bugün halk köpçüligine ýetirilen “Statistical Review of World Energy 2020 | 69th edition” maglumatnamasynda aýdylýar. Geçen...