TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tebigat

Ada geljek syýahatçylara pul tölener     

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda Ýuwaş ummanynyň demirgazyk kenarynda ýerleşýän, Russiýanyň Sahalin atly iň uly adasyna syýahatçylary çekmek barada ýörite kampaniýa işe başlady. Sahalin sebitiniň hökümetiniň metbugat gullugynyň...

Keşdeler barada gyzykly maglumatlar

Keşdeler diňe bir öňki döwürlerleriň medeniýetini, däp-dessurlaryny saklamak bilen çäklenmän, eýsem ene-mamalarymyzyň we işine ökde hünärmenleriň döredijilik başarnyklary barada hem maglumat berýändir. Ýüň, ýüpek, altyn,...

“Seň ýanyňa barýan, eje..”

vepa
...Men ýene günbatara sary ýolagçy. Şäherden çetleşip başlanymyzda, eýýäm iňrik garalyberipdi. Daşarda martyň salkyn, mymyk şemaly. Ýaňy tebigata jan girip, baglaryň pyntyklap başlan döwri. Gögerip...