TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täzeçil tehnologiýalar işjeň ornaşdyrylýar.

Türkmenistanda nebitgaz pudagy toplumlaýyn ösdürilýär

Häzirki döwürde ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek, oňa täzeçil usullary, sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Durmuşa geçirilýän özgertmeler milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny, aýratyn-da,...