TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň Baş arçasynda yşyklary ýakmak çäresi bilen başlanar.

Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna taýýarlyk görülýär

Şu ýylyň dekabr aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň Tertibi barada hasabat berildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly...