Tag : Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň Baş arçasynda yşyklary ýakmak çäresi bilen başlanar.

JEMGYÝET

Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna taýýarlyk görülýär

Şu ýylyň dekabr aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň Tertibi barada hasabat berildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly...