TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.

Daşoguzda täze ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Daşoguz şäheriniň günorta-günbatar künjegindäki Görogly köçesiniň ugrunda bina...