TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze wagonlaryň we döwrebap teplowozlar

Dowamat – dowam ýollar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň: ‹‹Paýtagt şäherimiz Aşgabat Berkarar döwletimiziň ykdysady, medeni ösüşleriniň aýnasy hökmünde ýylsaýyn örän sazlaşykly ösüp gözelleşýär›› diýen sözlerinden ugur alyp Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň...