TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze uçarlar

Täze elektrik togy bilen işleýän uçar öndüriler

“Hawaiian Airlines” howaçylyk we deňizçilik şereketi “REGENT” şereketbilen bilelikde “Monarch” diýlip atlandyryljak täze nesil 100 kişilik täze elektrik togy bilen işleýän deňiz uçaryny öndürjekdiklerini habar...

«Türkmenhowaýollary» agentligi täze uçarlar satyn alar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň «Türkmenhowaýollary» agentligi täze uçarlar satyn alar. Bu barada “orient.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Internet sahypasyndaky habara görä, Türkmenistanyň Prezidenti “2012-2030-njy ýyllar üçin Türkmenistanyň raýat...