TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täze okuw ýyly

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine nähili täze hünärler girizildi? Tanyş boluň!

Tä­ze okuw ýy­lyn­da ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ne ka­bul edil­jek­le­riň sa­ny ge­çen ýyl­daka ga­ra­nyň­da iki müň adam­dan hem köp­dür ― diýip, «Mugallymlar gazeti» gazeti ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine...

Täze okuw ýyly üçin kompýuterler üpjün ediler

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň 1-nji synp okuwçylaryny täze okuw ýylynda kompýuterler bilen üpjün etmek boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Däp bolşy...