TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täze Konstitusion kanun haçan güýje girýär?

Täze Konstitusion kanun haçan güýje girýär?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Halk Maslahaty mejlisiniň arakesmesinde Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň 11-nji mejlisi boldy. Deputatlar «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyna garadylar....