TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze görnüşli koronawirus ýokanjy

Täjigistanda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Täjigistanda täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Ol tapgyrlaýyn esasda amala aşyrylar. Bu barada ýurduň Prezidenti tarapyndan degişli karara gol çekildi. Bu resminama...

Russiýada koronawirusa garşy sanjym haçan başlaýar?

Ata Watan Eserleri
Dünýäde ilkinji bolup, täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy sanjymy hasaba alan Russiýa Federasiýasynda “COVID-19” keseline garşy köpçülikleýin sanjym etmek işi 2021-nji ýylda başlanar. Bu barada...

BMG: Nädogry maglumatlardan saklanyň!

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabynda nädogry maglumatlardan saklamagy masalahat berýär. Nädogry maglumatlaryň adamlaryň duýgularyna ýaramaz täsir edýändigi üçin şeýle maglumatlary jemgyýetçilik...