TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täze görnüşli koronawirus pandemiýasy

Iň pes aýlyk hakyny girizmek teklip edildi

Ata Watan Eserleri
Täze görnüşli koronawirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Bileleşiginiň düzümine görýän ýurtlaryň jemi içerki önümindäki pese gaçyş şu ýylyň ikinji çärýeginde 12 göterime deň boldy. Ýewropa Komissiýasynyň...

Russiýa halkara uçar gatnawlaryna başlaýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasy täze görnüşli koronawirus pandemiýasy sebäpli 4 aýdan bäri ýatyrylan halkara uçar gatnawlaryny täzeden başlaýar. Uçar gatnawlary hem rus hem-de daşary ýurtly awiakompaniýalar tarapyndan...

Pandemiýa Döwründe we Gyzgyn Howada Saglygy Goramak

2020-nji ýylyň 26-njy maýynda BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň binasynda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň bilermenleri bilen dünýäde aýratyn howply ýokanç keseliň ýaýramagyny gözegçilikde saklamak...

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen duşuşyk

BMG-niň Aşgabatdaky edarasynda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasy bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň saglygy goraýyş ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň sanly wideoaragtanşyk ulgamy...