TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze görnüşli infeksiýa

Koronawirus barada nädogry maglumat

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web-saýtynda Türkmenistanda koronawirus infeksiýasynyň garşysyna alnyp barylýan çäreler barada nädogry  maglumatlar ýerleşdirilipdir. Hususan-da, täze görnüşli infeksiýanyň döredýän alamatlary...