TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täze doglan çagalar

Göz hakynda gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Dünýä ýüzünde gözüň reňkleri boýunça iň köp ýaýrany goňur reňkli gözlerdir. Ýer ýüzüniň 55% ilaty goňur gözli diýip hasaplanylýar. Adamyň bedeninde iň çalt işleýän myşsa...