TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze desgalar

Ahal welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ahal welaýatynyň häkimligi täze desgalaryň gurluşygy boýunça bäsleşik yglan etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi. Bildirişe görä, Ahal welaýatynyň häkimligi Tejen...

Türkmen Lider, türk işewürini kabul etdi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde energetika desgalarynyň düýbüniň tutulyş dabarasyndan soňra “Çalyk Holding” kompanýasynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etti....