Tag : Täze “COVID-19” dermanlary 95 ýurda iberiler

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Täze “COVID-19” dermanlary 95 ýurda iberiler

ABŞ-nyň “Pfizer” kompaniýasy  Derman öndürijiler kompaniýasy (MPP) bilen şertnama baglaşdy we şertnama laýyklykda “COVID-19” ýokanjyna garşy işläp düzen derman serişdesini  pes we orta girdejili ýurtlaryň...