TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze boş iş orunlary

ABŞ-da işçi güýjüniň ýetmezçiligi duýulýar

ABŞ-da täze boş iş orunlarynyň sany iýun aýynda rekord derejä ýetdi ―ýurduň taryhynda görlüp-eşidilmedik işçi güýjüniň ýetmezçiligi hasaba alyndy. Ýurduň Zähmet ministrliginiň maglumatlaryna görä, iýun...