TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täze 2021-nji ýyl

Türkmenistan 2021-nji ýyla feýerwerkler bilen gadam basdy

Ata Watan Eserleri
Täze 2021-nji ýyla gadam basyldy. Türkmenistan halky hem 2021-nji ýyla uly ynam bilen agzybirlikde gadam basdy. Ýurdumyzda nobatdaky ýyl eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk...

Türkmenistanda Täze ýyl baýramçylygyny bellemegiň şertleri

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen çäklendiriji çäreleriň çäginde Täze 2021-nji ýyly belläp geçmek meýilleşdirýär. Bu barada “orient.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Habarda bellenilip...