TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Taýler Stodart

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy bilen ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň arasyndaky duşuşyk

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň konsuly Taýler Stodart bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň çäklerinde taraplar türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň migrasiýa...