TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tawus

Gurbandurdy Gurbansähedow

Ata Watan Eserleri
Ady we familiýasy: Gurbandurdy Gurbansähedow Doglan ýeri: Mary welaýaty Sakarçäge etraby Garaýap obasy Doglan senesi: 1919-njy ýylyň 5-nji oktýabry Aradan çykan senesi: 1992-nji ýylda  Bilimi:Aşgabatdaky...

Türkmen Adam Atlaryndaky Guşlar ýa-da Uçýan Atlar

Dr. Berdi Saryyew
Bu söhbetdeşlik has atlaryň uly bölümleriniň biri bolan adam atlary bilen baglanyşyklydyr. Adamlar gaty gadymy döwürlerden bäri, belki-de, Adam Ata we How Eneden bäri has...