TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TASS

Prezident saýlawlary: Daşary ýurt habar beriş serişdelerinde beýan edildi

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşynda  Türkmenistanyň Prezidentiniň...

“Tokio 2020” guramaçylyk komitetine täze ýolbaşçy bellendi

Ýaponiýada geçiriljek “Tokio 2020” Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk işlerine 56 ýaşyndaky Seýko Haşimoto ýolbaşçylyk eder diýip, “TASS” habar gullugy habar berýär. Degişli karar guramanyň ýerine ýetiriji...

Bagt ministrligi dörediler

Ata Watan Eserleri
Kamçaktanyň gubernatory Wladimir Solodow sebitde Bagt ministrliginiň döredijiljekgini mälim etdi. Bu barada TASS-yň habarynda aýdylýar. Maglumaty has takyklaşdyrmaly bolsa, täze ministrligiň resmi ady Durmuş üpjünçiligi...

Bäş sany ada tapyldy

vepa
Demirgazyk flotunyň gidrograflary Gara deňizde bäş sany täze adanyň açylandygyny habar berdiler. TASS-yň bu baradaky habarynda aýdylyşy ýaly, «adalar Demirgazyk Täze ýer adasynyň golaýynda ―...