TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tarhun oty

Tarhun oty-peýdasy we dermanlyk aýratynlyklary

Bu ösümlik özüni Kiçi Aziýa ýurtlaryndan gözbaş alyp gaýdýar, bu ýerde köp asyrlar bäri tarhun oty giňden ulanylýar. Tarhun Mongoliýanyň sähralaryndan başlap, Aziýa, Ýewropa we...