Tag : Tans etmegiň saglyga peýdalary

SIZDEN GELENLER

Tans etmegiň saglyga peýdalary

Biziň hemmämiz durmuşda sagdyn we özümizi güýçli hem-de bagtly duýmagyň ýollaryny gözleýäris. Şeýle ýollaryň biri-de tans etmeklikdir. Tans sungaty her bir halkyň medeniýetiniň aýrylmaz bölegidir....